Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/2015 in all areas

  1. Narjar

    Hvordan blev I friet til?

    Min H2B var inde i den kongelige livgarde da han friede til mig, hele kompaniet havde lige gået igennem helsingør, da de skal fotograferes inde på kronborgs slotsplads. Her kalder kaptajnen min H2B op og siger der er gået rygter, men han måtte selv sætte dem til fode. Så vinker han mig hen, går på knæ foran sine 150 soldaterkammerater, 30 overordnede og pårørende, samt turister dertil og spørger om jeg vil gifte mig med ham <3 Det var et klart ja ;)
    1 Points