Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/26/2015 in all areas

  1. LMW

    Klargøring med eller uden børn

    Og hvorfor skulle det på nogen måde være forkert at far har børnene? Han er da lige så meget forældre som moren er
    1 Points