Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/03/2017 in all areas

  1. Nybo

    Vis os jeres færdige borde :)

    Vi blev viet udendørs mellem skov og hede. Det var derfor oplagt at pynten blev med tanke på naturen. Gemalen brykker selv mjød, som også skulle serveres, så dette blev en del af selve pynten. Blomsterne er plukket i haven, og i skoven. Da området er utroligt smukt, skulle pynten komplimentere omgivelserne. Det så således ud:
    1 Points