Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/27/2022 in all areas

  1. Ki Schou

    Hjælp en førstegangstoastmaster

    Det synes jeg er helt fint, sikke mange der har meldt sig på banen, det lader til at du får en travl aften
    1 Points