Sign in to follow this  
Followers 0
diskobil

Opsang til feststederne

6 posts in this topic

I dag er det så 4. gang i år at vi, via potentielle kunder, hører om feststeder som har frarådet dem at have musik under middagen. Deres begrundelse kan være at der ikke er plads, at det er for højt, at det er forvirrende og andre ting.

Problemet er bare vi,i 3 ud de 4 tilfælde, har kunnet fortælle vedkommende brudepar at vi har spillet bryllupsfester pågældende sted flere gange, herunder spillet dinnermusik under middagen, til alles tilfredshed.

Dvs. uden at at det har givet anledning til pladsproblemer og uden at nogle gæsterhar klaget over - eller på anden måde har givet udtryk for - at det har været for højt. Tværtimod oplever vi at mange - særligt de ældre - efterfølgende kommer og siger "TAK" fordi de rent faktisk kunne snakke sammen ugeneret. Det er ikke altid noget de har været vant til.

Vi blander os ikke i hvordan feststedet tackler deres arrangementer i forhold til bryllupsfesterne, udover at vi taler med personalet og toastmastere løbende under arrangementet i forhold til afvikling af taler, sange m.v.

Vi kunne omvendt godt ønske os at feststederne tilsvarende undlod at blande sig i hvordan vi og vores bryllupskunder tackler den musikalske side af festerne, sålænge vi respekterer påbud i form af evt. sluttidspunkt for festen, og andre henstillinger fra feststedet.

Dinnermusikken er en væsentlig del af det koncept og det produkt vi leverer til bryllupsfesterne, og ovenstående kan sammenlignes med hvis vi gik ud og frarådede folk at bruge bestemte feststeder hvad vi aldrig kunne drømme om.

Samtidig rejser det også et spørgsmål til feststederne om hvordan bryllupsselskaberne skal få akkompagnement til de festsange der måtte komme under middagen, hvis man fra stedets side fraråder musik under middagen ?

Det er - skal det retfærdigvis siges - kun ganske få feststeder jeg her sigter til, og der kunne man ønske sig at de i højere grad kiggede lidt på det forhold at vi startede med at lave musik og dinnermusik til bryllupsfester - rigtig for alvor - helt tilbage i slutningen af 80'erne og derved har mere end 20 års erfaring på området.

Man må aldrig glemme at det er brudeparrets fest og ikke vores fest og at festen bør ske på brudeparrets præmisser (indenfor rimelighedens grænser naturligvis). Næste gang så prøv at tag en snak med os i stedet inden I bare afviser det. Blot lige stof til eftertanke.

Skulle nogle af jer bridezilla'er komme ud for noget tilsvarende kan jeg iøvrigt også kun anbefale at gøre det samme. Vi tager gerne en snak med dem. Muligheden for at der kan være steder hvor det er en dårlig ide kan jo aldrig afvises 100%.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Man kan jo spørge sig selv hvorfor og hvad festederne får ud af at sige det til deres kunder. Hvad det er der gør at de ikke vil festen det bedste. Hvis folk gerne vil have dinnermusik, skal der ikke stilles spørgsmålstegn eller frarådes af feststedet.

Præcist ! Jeg mener at feststedernes opgave er den samme som min egen (ihvertfald når vi taler om middagen) og fotografernes: At skabe rammerne på hvert vores område, men herudover at være så usynlig som mulig.

Det med lyset og anvendelse af lokaler er da bestemt også relevant i denne sammenhæng. Det oplever jeg bare ikke som et problem på samme måde. Ofte taler vi om belysning undervejs og generelt er såvel stederne, men også gæsterne, gode til at regulere på belysningen. Det kan være forskelligt fra sted til sted og selskab til selskab hvad der er bedst.

Når vi taler om flere lokaler er det så at vi skal flytte lidt gear. Typisk kun pult da man så (dem af os der har plads til det) bare har et ekstra sæt højtalere med i bilen som bruges under middagen. På det punkt syntes jeg egentlig også at stederne er gode til at skabe nogle gode rammer ligesom at de er effektive når vi taler om samme rum og om at rydde af og flytte borde op til brudevalsen.

der er stor forskel på hvilke aftaler der indgås mellem kunde og feststed med hensyn til bordopstillingen, hvilket kan tage en del plads i lokalet. Vi kender jo ikke hinandens aftaler...

I de fleste tilfælde er der plads, eller kan der skabes plads, når først feststedet høre hvor lidt vi bryllups leverandører kan fylde under middagen.

Jeg vil jo sige at der altid er plads. Man placerer aldrig borde helt inde i rummets fire hjørner og en kompakt løsning kan laves på minimal plads i et hjørne.

Jeg kan bare nævne Vallø Kro eller andre af de helt små kroer hvor man ofte har stået proppet ind i et hjørne og næsten "dyrket sex med radiatoren undervejs". Vi har jo endda muligheden for at undlade at opsætte CD'ere- 3 kufferter fylder noget i et lille hjørne - fordi meget alligevel afvikles digitalt.

Det handler om at man måske ikke bare skal afvise det når man hører at det er et mobildiskotek o.l. hvor de ofte bygger det på fordomme eller nogle oplevelser med nogle der har fyldt eller domineret for meget. Det tager ikke lang tid lige at tage fat i os eller at gå ind på vores referencelister og kigge.

Det mest groteste jeg har oplevet var et sted der havde afvist dinnermusik og samtidig selv henviser til et par musikere, dj's via deres hjemmeside. Det kunne ligne at de ville prøve at sælge deres "egne" løsninger, som måske ikke indbefatter dinnermusik. Der er jo en del af kollegerne som ikke laver det eller helst er fri.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mht at drikke kaffe i et andet lokale, så synes jeg ikke man kan klandre fesstederne for det. Alternativet er gæsterne skalvære hjemløse den tid det tager at rydde af bordene og dække op igen. Det er hurtigt 40 minutter - måske endda mere for de kan jo ikke arbejde lige så hurtigt når der er gæster omkring dem.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men jeg synes godt man delvis kan klandre feststedet for ikke at få folk tilbage i det lokale man kom fra.

Det er for mig at se ikke feststedets opgave. Feststedet skal skabe rammerne, herunder sørge for at det lokale der skal danses i, er indbydende og at der også er borde og stole så folk har mulighed for sidde derinde, fremfor at alle sidder i et tilstødende rum; Det mener jeg faktisk også at de gør langt de fleste steder.

Det med at få folk tilbage til det rum hvor der danses sker jo typisk i forbindelse med at der danses brudevals og herudover sker det ved at spille det rigtige musik.

Et bryllup er andet end fest og dans og gæsterne er der for fejre brudeparret og ikke kun for at høre god musik og danse. Jeg kan ikke se noget problem i at der måske er et tilstødende rum hvor folk kan sidde og snakke stille og roligt, eller at der måske ikke er borde og stole til alle i det rum hvor der danses. Der er alligevel nogle der hele tiden danser og det afhænger meget af de fysiske faciliteter. Den største udfordring er faktisk når baren findes i et andet rum men det tager man bare med.

Det jeg ville med denne tråd gik udelukkende på det med at nogle enkelte feststeder bare afviser dinnermusik. Ikke andet.

Jeg kan da også nogle gange undre mig når jeg er ude på feststeder hvor de ikke vil have taler og sange under hele hovedretten, på trods af at der ofte er mange lange pauser men det er et anliggende som er op til brudeparret toastmasteren og feststedet at afgøre. De andre ting der kommer frem her mener jeg generelt ikke der er noget at udsætte på.

PS. Jeg har oplevet personale rydde et festlokale og dække op til kaffe på 15 minutter og folk har godt af at få en pause hvor de lige kan trække frisk luft.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Man skal bare passe på med at skyde alt over på feststederne. Min "opsang" gik på de forberedende ting herunder at enkelte feststeder kategorisk afviser dinnermusik. Det påvirker det produkt vi leverer og derved os. Detvar det eneste jeg lagde op til med emnet. De andre ting I er inde på vedrører selve arrangementets forløb og det handler langt hen ad vejen om kemi med feststedet og de fysiske rammer.

De fysiske rammer og brugen af lokaliteterne er en del af det produkt som feststederne tilbyder deres kunder. Det har man præsenteret brudeparrene for ved fremvisning m.v. og sammen har de lagt nogle rammer. Længere er den vel ikke.

Og igen: Min oplevelse er at langt de fleste feststeder er gode til at gøre lokalerne festlige og indbydende og ofte ligger der også en hel række bridezilla ønsker bag.

Vedr. det med dæmpet lyset som jeg nu har hørt jer komme med nogle gange: Har I prøvet at bede om at få det dæmpet. Jeg har såvidt jeg husker aldrig oplevet steder der har insisteret på fuld belysning de gange hvor jeg selv eller gæsterne har bedt om at få det dæmpet. Ofte gør de det af egen drift.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selvfølgelig har feststedet et et ansvar og selvfølgelig er det da ikke optimalt hvis størstedelen af selskabet sidder i et tilstødende men afsides rum. Jeg har bare grundlæggende den opfattelse at det er brudeparrets og ikke vores fest, De fleste brudepar ved da godt selv at der kan være risiko for at et selskab kan blive "delt" hvis det sker i to lokaler. Dvs. i givet fald er det deres (og stedets) valg/afgørelse og den mener jeg ikke vi skal blande os i, og slet ikke gøre til genstand for en opsang til feststederne som overskriften er her. Tråden/opsangen gik på dinnermusik og ikke andet.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

Annonce ♥


Annoncer