Persondatapolitik

Persondatapolitik for Bryllupsklar.dk

Indledning
Bryllupsklar.dk behandler dine personhenførbare oplysninger (herefter kaldt Personoplysninger) i overensstemmelse med gældende regler, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (herefter kaldt GDPR) og den danske databeskyttelseslov (herefter kaldt Databeskyttelsesloven).

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder.
Sådan behandler vi dine Personoplysninger
Når vi behandler Personoplysninger, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine Personoplysninger med respekt for dit privatliv og oplysningernes fortrolighed.

Vores behandling sker ud fra følgende principper:
1. Principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
Ved
a. lovlighed forstås, at vores behandling altid har et gyldigt behandlingsgrundlag i henhold til gældende regler.
b. rimelighed forstås, at vores behandlinger af Personoplysninger alene omfatter nødvendige behandlinger for at kunne understøtte vores service og funktioner.
c. gennemsigtighed forstås, at
i. Vi informerer de Registrerede på et klart og forståeligt sprog om vores politik for behandling af Personoplysninger for at sikre os, at det er klart, hvordan deres Personoplysninger bliver behandlet, og de valgmuligheder, de har. Det gør vi gennem denne Persondatapolitik, som kan tilgås af de Registrerede forinden de sender Personoplysninger til os.
2. Princippet om formålsbegræsning betyder, at vi alene indsamler Personoplysninger til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og at vi ikke viderebehandler dem på en måde, der er uforenelig med de formål, hvortil de behandles.
3. Princippet om dataminimering betyder, at vi alene behandler Personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til disse formål.
4. Princippet om rigtighed betyder, at vi har til målsætning, at Personoplysningerne til enhver tid skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte. Vi tager ethvert rimeligt skridt for at sikre, at Personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges.
5. Princippet om opbevaringsbegrænsning betyder, at vi opbevarer Personoplysninger på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de Registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Personoplysninger behandles.
6. Principperne om integritet og fortrolighed betyder, at vi behandler Personoplysninger på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de enkelte Personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Vi er den dataansvarlige – og sådan kontakter du os
Den juridiske person, som er ansvarlig for, hvordan dine personoplysninger behandles, er:
Bryllupsklar.dk
CVR-nr. 30164458
Marielundvej 20
2730 Herlev
e-mail: ki@bryllupsklar.dk

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLINGER AF DINE PERSONOPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDEN
1 Når du tilmelder dig vores debat-/bryllupsforum.
For at deltage aktiv i vores bryllupsforum, skal du oprette en profil. I den forbindelse skal du oplyse din e-mailadresse, et selvvalgt medlemsnavn og password, samt eventuelt din vielsesdato.

Du kan efterfølgende tilføje andre personhenførbare oplysninger under din profil. Du skal være opmærksom på, at disse oplysninger vil være synlige for de øvrige brugere af bryllupsforummet.
1.1 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi har ret til at behandle Personoplysningerne, da det er nødvendigt af hensyn til at gennemføre foranstaltninger, der foretages på din anmodning forud for indgåelse af en aftale, jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

Vi opbevarer Personoplysningerne, så vi kan henføre dine opslag og kommentar til dig. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (Behandling er nødvendig for, at vi som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn).
1.2 Kategorier af dine personoplysninger, som vi behandler
De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger om dit
• navn, brugernavn og kodeord, så vi kan identificere dig, når du senere skriver et opslag og/eller kommentere et opslag. Dit kodeord registreres maskinelt og vores medarbejdere kan ikke tilgå det.
• e-mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig.
o Til at sende en mail, hvor du skal bekræfte, at det er din e-mailadresse, og at du ønsker at være tilmeldt bryllupsklar.dk.
o Til at sende en mail, når du har bekræftet, at det er din e-mailadresse, og at du ønsker at være tilmeldt bryllupsklar.dk.
1.3 Hvem videresender vi dine personoplysninger til
Vi benytter databehandlere, der efter vores instruks har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EU/EØS. Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU/EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.
1.4 Hvor stammer dine personoplysninger fra
De personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.
1.5 Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer personoplysningerne indtil vi sletter din profil, samt 30 dage herefter.
1.6 Meddelelse af personoplysningerne er et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt
For at have en profil hos os, har du pligt til at give personoplysningerne. Hvis du ikke meddeler os oplysningerne, kan du ikke oprette en profil og ønsker du dine personoplysninger slettet, kan du ikke længere have en profil hos os.
1.7 Du kan til enhver tid selv opdatere og tilrette dine oplysninger på din profil. Ud over de oplysninger, som vi registrerede i forbindelse med din indmeldelse.
2 Når du laver et opslag eller kommentar i vores debat/bryllupsforum.
Når du deltager i vores bryllupsforum, skal du logge ind på din profil. Dit brugernavn og profil vil være synlig for alle de opslag og/eller kommentarer, som du laver på denne loginsession.

Indholdet af oplægget/kommentaren vil også være synligt for de øvrige brugere.
2.1 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi opbevarer Personoplysningerne, så vi kan henføre dine opslag og kommentar til dig. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (Behandling er nødvendig for, at vi som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn).

Vi viser dit brugernavn og profil sammen med indholdet af dit opslag og/eller kommentar. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (Behandling sker med dit samtykke til at vise din dit brugernavn og profil sammen med indholdet af dit opslag og/eller kommentar).
2.2 Kategorier af dine personoplysninger, som vi behandler
De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger om dit
• Navn, brugernavn og kodeord, så vi kan identificere dig, når du senere skriver et opslag og/eller kommentere. Dit kodeord registreres maskinelt og vores medarbejdere kan ikke tilgå det.

Vi kan også behandle særlige personoplysninger om dig, hvis du i dit opslag og/eller kommentar skriver særlige personoplysninger om dig.

2.3 Hvem videresender vi dine personoplysninger til
Vi benytter databehandlere, der efter vores instruks har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EU/EØS. Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU/EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.
2.4 Hvor stammer dine personoplysninger fra
De personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.
2.5 Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer de oplysninger du har skrevet i dit opslag/kommentar så længe bryllupsklar.dk eksisterer og 30 dage herefter.
2.6 Meddelelse af personoplysningerne er et krav i henhold til en kontrakt
For at have en profil hos os, har du pligt til at give personoplysningerne, og til at lade os vise dem i vores debatforum. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke lægge opslaget/kommentaren op.
3 Når du benytter vores hjemmeside
Se vores cookiedeklaration her
4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Feltet om, at du vil ”være den første, der hører om brudekjoleudsalg, nye trends samt se hotte emner om bryllup”, er for udfyldt, så du bliver automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev, hvis du ikke fjerner fluebenet.
4.1 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi anvender din e-mailadresse til at sende nyhedsbreve til dig. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (Behandling sker med dit samtykke til at vise din dit brugernavn og profil sammen med indholdet af dit opslag og/eller kommentar).
Vi opbevarer Personoplysningerne, så vi kan henføre dit samtykke til din e-mail. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (Behandling er nødvendig for, at vi som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn)
4.2 Kategorier af dine personoplysninger, som vi behandler
De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger om dit
• e-mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig.
o Til at sende en mail, hvor du skal bekræfte, at det er din e-mailadresse, og at du ønsker at være tilmeldt og modtage nyhedsbreve fra bryllupsklar.dk.
o Til at sende en mail, når du har bekræftet, at det er din e-mailadresse, og at du ønsker at være tilmeldt og modtage nyhedsbreve fra bryllupsklar.dk.
o Til at sende nyhedsbreve til din e-mailadresse, når du har bekræftet, at det er din e-mailadresse, og at du ønsker at være tilmeldt og modtage nyhedsbreve fra bryllupsklar.dk.
4.3 Hvem videresender vi dine personoplysninger til
Vi benytter databehandlere, der efter vores instruks har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EU/EØS. Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU/EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.
4.4 Hvor stammer dine personoplysninger fra
De personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.
4.5 Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer personoplysningerne indtil vi sletter din profil, samt 30 dage herefter.
4.6 Meddelelse af personoplysningerne er et krav i henhold til en kontrakt
For at være tilmeldt nyhedsbrevet, skal du acceptere og give os personoplysningerne. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke modtage nyhedsbreve via e-mail.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke vedrørende direkte markedsføring tilbage.

PERSONOPLYSNINGER OM ANDRE PARTER
Hvis du afgiver personoplysninger om andre personer – fx navn og kontaktinformationer på rådgivere og fuldmagtshavere – skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give sådanne oplysninger til os. Derudover skal du henvise dem til denne persondatapolitik, når du giver os deres oplysninger.

DINE RETTIGHEDER
Når vi behandler dine oplysninger, har du som udgangspunkt følgende generelle rettigheder:
1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. (Husk, at du altid selv kan ajourføre dine oplysninger på siderne i din profil på Bryllupsklar.dk)
2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til at få slettet dine personoplysninger i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

KONTAKT OS VEDRØRENDE BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet:
E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

ÆNDRING AF VORES PERSONDATAPOLITIK
Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. Det vil altid være den seneste version, der er gældende, når du benytter vores hjemmeside og produkter. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner. Denne persondatapolitik er udarbejdet den 6. april 2022.

—000—