Spørgsmål til præsten

Når I skal have kirkebryllup er der mange ting som skal planlægges. I skal bl.a. have styr på en masse ting i forbindelse med selve vielsen i kirken.

Derfor har vi lavet nedenstående liste med relevante spørgsmål, som I kan stille den præst som skal vie jer.

Relevante spørgsmål til præsten

1. Gennemgang af hele forløbet
2. Hvornår åbnes kirken for gæsterne?
3. Hvad tid skal gom og forlover ankomme?
4. Hvor lang tid kommer selve vielsen ca. til at tage?
5. Vil der være en vielse efter os?
6. I givet fald hvornår vil den så gå i gang?
7. Hvor lang tid har vi foran kirken (efter vielsen) inden næste brudepar ankommer?
8. Ringer kirkeklokkerne før vielsen?
9. Hvor mange er der plads til i kirken?
10. Stoleopstilling
11. Skal gommen modtage bruden når hun er helt fremme?
12. Hvem skal holde ringene?
13. Bliver der sagt: Nu må du kysse bruden?
14. Nævner du at der afholdes reception efterfølgende i….
15. Er der kirkesanger tilstede?
16. Hvilke muligheder er der for organist/kor?
17. Skal vi betale noget for kirkedegn og organist/kor?
18. Salmer/ egne udvalgte sange
19. Kan vi bruge vores planlagte kirkeprogram?
20. Hvornår kan vi aflevere kirkeprogrammer?
21. Bliver de fordelt på pladserne eller udleveret af kirkedegnen?
22. Sørger vi for oppyntning af kirken?
23. Hvornår kan kirken blive pyntet med blomster?
24. Er der bestemmelser omkring højden på blomsterne til stolerækkerne og alterbuketterne?
25. Må der tages billeder/video i kirken
26. I givet fald er der tidspunkter der ikke må tages billeder/video på?
27. Er ris tilladt?
28. I givet fald er der steder der ikke må kastes ris?
29. Må vi evt. selv medbringe en dygtig sanger som synger en sang?
30. Hvor mange bænkerækker er der? Mht. blomsterpyntning
31  Må vi få en kopi af din tale efter vielsen ?

Annonce ♥

I kan selvfølgelig selv tilføje eller fjerne spørgsmål.

Se også emnerne Hvilke salmer skal der synges og Rød løber foran kirken

Få vores gratis e-bog + nyheder om bryllup