Vielse i det fri

Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig vielse i det fri. Før har dette været meget svært at få præsterne med på, og det har derfor oftest været borgerlige vielser, som fandt sted udendørs.

Sådan er de nye regler for vielse i det fri

Folkekirkens præster vil fremover kunne foretage vielser udenfor kirkens rum. Som udgangspunkt vil vielsesritualet blive det samme, som vi kender det fra et kirkebryllup. I første omgang kommer dette til at køre som en forsøgsordning i 2 år.

Herefter vil man så tage stilling til, om det skal fortsætte permanent. Det er biskopperne, der efter forespørgsel fra Ligestillings- og Kirkeminister Manu Sareen, har sagt ja til dette.

Annonce ♥

brudepar der er viet i det fri

Forslag til steder at blive gift i det fri

Den nye lov åbner jo en verden af muligheder. I kan blive gift på stranden, i skoven, i haven eller andre steder, som har en speciel betydning for jer. Eller måske på selve feststedet. Skal I holde bryllup på et slot, så kan I fx høre festedet ad, om vielsen kan foregå i slotshaven.

Der vil dog stadig være begrænsninger for, hvad der er muligt, fx skal I nok ikke regne med, at præster vil vie jer på bunden af havet. Men spørg din præst, hvad der er muligt.

Få vores gratis e-bog + nyheder om bryllup