Juridiske dokumenter ifm. bryllup

Før eller efter brylluppet er der en række juridiske dokumenter, som I bør få lavet. De fleste regner naturligvis med at skulle leve sammen resten af livet, og det er er selvfølgelig også den rette indstilling at gå ind til et bryllup med.

Men det kan ske, at I ikke kan få det til at fungere, og det kan ske, at I bliver uvenner. Og det kan desværre også ske, at en af jer dør i en alt for ung alder.

Uanset om jeres ægteskab skulle ende med en skilsmisse eller et dødsfald, så vil I være bedre stillet, hvis I på forhånd har fået beskrevet, hvad der skal ske i en sådan situation. Vi har nedenfor kort beskrevet de dokumenter du og din partner bør få lavet, og flere af dem kan du rent faktisk oprette helt gratis på testaviva.dk.

Annonce ♥

Find den familiesammensætning der passer for din familie og se hvilke dokumenter, I bør lave og hvilke overvejelser, du/I eventuelt bør gøre jer.

Familie uden børn
Familie med fælles børn
Familie med dine og mine børn

Familie uden børn

Hvis du lever i en familiesammensætning, hvor I ikke har nogle børn anbefaler TestaViva, at I opretter følgende juridiske dokumenter.

Ægtepagt, testamente, begunstigelseserklæring og fremtidsfuldmagt.

Nedenfor finder du en kort forklaring på hvorfor, familier uden børn bør lave netop disse 4 dokumenter.

Ægtepagt
Det er vigtigt at lave en aftale mens I er gode venner. Ved at lave en ægtepagt giver I jer selv mulighed for at beskytte jer mod komplikationer og uenighed forbundet med en eventuel skilsmisse. Det kan især være relevant hvis:

• Den ene ægtefælle har en større formue end den anden. Har eksempelvis den ene af jer en stor formue inden I gifter jer, kan man sikre, at denne formue ikke skal deles med ægtefællen, hvis I en dag vælger at blive skilt. I ægtepagten kan man vælge, at formuen over tid bliver fælleseje.

• Den ene par står til at arve. Det kan virke urimeligt for nogle, at arv fra fx sine forældre skal deles med ægtefællen, hvis man går fra hinanden.

• Den ene part ejer en virksomhed. En skilsmisse kan medføre, at virksomheden skal sælges for at man er i stand til at betale sin ægtefælle halvdelen af virksomhedens værdien, som denne vil være berettiget til – medmindre der er lavet en ægtepagt, der bestemmer noget andet.

Det er en fordel at oprette en ægtepagt umiddelbart før brylluppet, da man får formuefællesskab i det øjeblik, som I bliver gift. Der er ingen garanti for, at begge parter efter brylluppet fortsat ønsker en ægtepagt. Da enighed er nødvendig, er det derfor en fordel at lave ægtepagten inden brylluppet.

Annonce ♥

Testamente
Bestem sammen hvordan arven efter jer skal fordeles. Når I bliver gift, bliver I også tvangsarvinger til hinanden jf. arveloven. Men der er fortsat en masse gode grunde til, at I alligevel opretter et testamente.

Som ægtefæller uden børn skal I være opmærksomme på følgende punkter:

• I kan give hinanden særeje og på den måde sikre, at den arv som længstlevende arver følger denne arving og de beslutninger i sammen har taget.

• Undgå at jeres arv går til staten, bestem selv hvor arven skal lande. Det kan være I ønsker arven skal gå til fx en velgørende organisation eller et familiemedlem (nevø, kusine eller fætter) eller måske begge dele. Med et testamente kan I selv bestemme.

• Det kan også være, at I ikke ønsker, at I skal arve hinden eller I kun skal arve en lille del efter hinanden. Da I er gift, er tvangsarven til din ægtefælle 25%, I kan derfor selv via testamente disponere over de resterende 75 %, og bestemme hvor de skal gå til.

Begunstigelseserklæring

Bestemmelser om fordeling af formue fra pensioner og forsikringer håndteres ikke i et testamente, dette kan man bestemme i en såkaldt begunstigelseserklæring.

Du kan på TestaViva både lave testamente og begunstigelseserklæring helt gratis. Så gå ind på testaviva.dk og få styr på hvem som skal have arven, pensionen og evt. livsforsikringen.

Fremtidsfuldmagter
Hvem skal tage de vigtige beslutninger, hvis du ikke selv kan. Det kan virke naturligt, at ens ægtefælle skal kunne træffe beslutninger på ens vegne, hvis du bliver dement eller kommer ud for en ulykke, der medfører hjerneskade, men det er ikke tilfældet i Danmark.

Det kommer som en overraskelse for mange, men realiteten er, at din ægtefælle ikke kan agere på dine vegne, og du vil eksempelvis kunne risikere at blive låst i jeres fælles bolig, som ikke kan sælges uden begge jeres underskrifter.

En fremtidsfuldmagt kan løse dette problem. En fremtidsfuldmagt er kort sagt en fuldmagt, som gives til en eller flere personer, du selv vælger til at varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Fuldmagten bliver tinglyst i Fremtidsfuldmagtsregisteret og påtegnes af en notar.

Det er ikke kun relevant for ægtefæller, men alle danskere at tage stilling til, hvem der skal agere på ens vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. Har du ikke taget stilling, vil Statsforvaltningen og ikke din ægtefælle/familie skulle varetage dine interesser med de komplikationer og den behandlingstid det vil medføre.


Annonce ♥

Familie med fælles børn

Hvis du lever i en familiesammensætning, hvor I har fællesbørn anbefaler TestaViva, at I opretter følgende juridiske dokumenter.

Ægtepagt, testamente, begunstigelseserklæring og fremtidsfuldmagt

Nedenfor finder du en kort forklaring på hvorfor, familier med fællesbørn bør lave netop disse 4 dokumenter.

Ægtepagt
Det er vigtigt at lave en aftale mens I er gode venner. Ved at lave en ægtepagt giver I jer selv mulighed for at beskytte jer mod komplikationer og uenighed forbundet med en eventuel skilsmisse. Det kan især være relevant hvis:

• Den ene ægtefælle har en større formue end den anden. Har eksempelvis den ene af jer en stor formue inden I gifter jer, kan man sikre, at denne formue ikke skal deles med ægtefællen, hvis I en dag vælger at blive skilt. I ægtepagten kan man vælge, at formuen over tid bliver fælleseje.

• Den ene par står til at arve. Det kan virke urimeligt for nogle, at arv fra fx sine forældre skal deles med ægtefællen, hvis man går fra hinanden.

• Den ene part ejer en virksomhed. En skilsmisse kan medføre, at virksomheden skal sælges for at man er i stand til at betale sin ægtefælle halvdelen af virksomhedens værdien, som denne vil være berettiget til – medmindre der er lavet en ægtepagt, der bestemmer noget andet.

• Muligheden for at tildele længstlevende mere i arv. Opretter I en ægtepagt med kombinationssæreje, har I mulighed for at forøge den arv/boslod, som længstlevende modtager. Dermed kan det eventuelt være økonomisk muligt for ægtefællen at skifte med jeres børn og ikke blive fanget i et uskiftet bo. Dette skal kombineres med testamente.

Det er en fordel at oprette en ægtepagt umiddelbart før brylluppet, da man får formuefællesskab i det øjeblik, som I bliver gift. Der er ingen garanti for, at begge parter efter brylluppet fortsat ønsker en ægtepagt. Da enighed er nødvendig, er det derfor en fordel at lave ægtepagten inden brylluppet.

Testamente
Som ægtefæller med fælles børn skal I være opmærksomme på følgende punkter:

• Børn og ægtefælle arver som udgangspunkt hver 50 % af din formue. I kan bestemme en anden fordeling, så længstlevende økonomisk ikke er tvunget til at sidde i uskiftet bo.

• I kan give hinanden særeje og på den måde sikre, at den arv som længstlevende arver følger denne arving og de beslutninger, I sammen har taget.

• Beskyt arven for jeres børn ved at bestemme, at den skal være deres særeje.

• Du kan ved hjælp af et børnetestamente tilkendegive, hvem der skal være værge for dit barn/børn i tilfælde af at I dør tidligt.

• Bestem at arven til jeres børn skal være båndlagt til de eksempelvis er fyldt 21 år, så arven ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

Begunstigelseserklæring

Bestemmelser om fordeling af formue fra pensioner og forsikringer håndteres ikke i et testamente, dette kan man bestemme i en såkaldt begunstigelseserklæring.

Du kan på TestaViva både lave testamente og begunstigelseserklæring helt gratis. Så gå ind på testaviva.dk og få styr på hvem som skal have arven, pensionen og evt. livsforsikringen.

Fremtidsfuldmagter

Hvem skal tage de vigtige beslutninger, hvis du ikke selv kan. Det kan virke naturligt, at ens ægtefælle skal kunne træffe beslutninger på ens vegne, hvis du bliver dement eller kommer ud for en ulykke, der medfører hjerneskade, men det er ikke tilfældet i Danmark.

Det kommer som en overraskelse for mange, men realiteten er, at din ægtefælle ikke kan agere på dine vegne, og du vil eksempelvis kunne risikere at blive låst i jeres fælles bolig, som ikke kan sælges uden begge jeres underskrifter.

En fremtidsfuldmagt kan løse dette problem. En fremtidsfuldmagt er kort sagt en fuldmagt, som gives til en eller flere personer, du selv vælger til at varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Fuldmagten bliver tinglyst i Fremtidsfuldmagtsregisteret og påtegnes af en notar.

Det er ikke kun relevant for ægtefæller, men alle danskere at tage stilling til, hvem der skal agere på ens vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. Har du ikke taget stilling, vil Statsforvaltningen og ikke din ægtefælle/familie skulle varetage dine interesser med de komplikationer og den behandlingstid det vil medføre.

Annonce ♥

Familie med dine og mine børn

Hvis du lever i en familiesammensætning, hvor I har dine og mine børn fra tidligere forhold anbefaler TestaViva, at I opretter følgende juridiske dokumenter.

Ægtepagt, testamente, begunstigelseserklæring og fremtidsfuldmagt

Nedenfor finder du en kort forklaring på hvorfor, familier med dine og mine børn bør lave netop disse 4 dokumenter.

Ægtepagt

Det er vigtigt at lave en aftale mens I er gode venner. Ved at lave en ægtepagt giver I jer selv mulighed for at beskytte jer mod komplikationer og uenighed forbundet med en eventuel skilsmisse. Det kan især være relevant hvis:

• Den ene ægtefælle har en større formue end den anden. Har eksempelvis den ene af jer en stor formue inden I gifter jer, kan man sikre, at denne formue ikke skal deles med ægtefællen, hvis I en dag vælger at blive skilt. I ægtepagten kan man vælge, at formuen over tid bliver fælleseje.

• Den ene par står til at arve. Det kan virke urimeligt for nogle, at arv fra fx sine forældre skal deles med ægtefællen, hvis man går fra hinanden.

• Den ene part ejer en virksomhed. En skilsmisse kan medføre, at virksomheden skal sælges for at man er i stand til at betale sin ægtefælle halvdelen af virksomhedens værdien, som denne vil være berettiget til – medmindre der er lavet en ægtepagt, der bestemmer noget andet.

• Mulighed for at tildele længstlevende mere i arv. Opretter i en ægtepagt med kombinationssæreje har I mulighed for at forøge den arv/boslod, som længstlevende modtager. Da I har særbørn er det alene en mulighed at sidde i uskiftet bo, hvis særbarnet samtykker. Dermed kan det eventuelt være økonomisk umuligt for ægtefællen at blive i huset m.m.

• Sikre dine særbørn. Det kan få betydning i forhold til, hvor meget der går i arv til bl.a. “dine og mine børn”. Ønsker du primært at sikre dine børn, vil din ægtefælle ikke først få halvdelen af din formue i boslod, hvis I har lavet ægtepagt.

Det er en fordel at oprette en ægtepagt umiddelbart før brylluppet, da man får formuefællesskab i det øjeblik, som I bliver gift. Der er ingen garanti for, at begge parter efter brylluppet fortsat ønsker en ægtepagt. Da enighed er nødvendig, er det derfor en fordel at lave ægtepagten inden brylluppet.

Testamente
Som ægtefæller med ”dine og mine børn” skal I være opmærksomme på følgende punkter:

• Børn og ægtefælle arver som udgangspunkt hver 50 % af din formue. I kan bestemme en anden fordeling, så længstlevende økonomisk ikke er tvunget til at sidde i uskiftet bo.

• I kan give hinanden særeje og på den måde sikre, at den arv som længstlevende arver følger denne arving og de beslutninger, I sammen har taget.

• Beskyt arven for jeres børn ved at bestemme, at den skal være deres særeje.

• Du kan ved hjælp af et børnetestamente tilkendegive, hvem der skal være værge for dit barn/børn i tilfælde af at I dør tidligt.

• Bestem at arven til jeres børn skal være båndlagt til de eksempelvis er fyldt 21 år, så arven ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

• I kan sikre, at længstlevende kan leve økonomisk uforandret. Da uskiftet bo kræver samtykke fra særbørn, vil det i visse situationer være en fordel, at I bestemmer, at længstlevende ægtefælle skal arve ’Mest muligt’. Der bør reguleres i forhold til særbarnet, når længstlevende går bort.

• Dine børn arver ikke fra din ægtefælle, medmindre I bestemmer det. Det kan betyde, at barnet ikke får den andel af arven, denne burde have fået jf. punktet ovenfor. Det kan I modvirke ved at bestemme, at dit barn også skal arve, når din ægtefælle går bort.

Begunstigelseserklæring

Bestemmelser om fordeling af formue fra pensioner og forsikringer håndteres ikke i et testamente, dette kan man bestemme i en såkaldt begunstigelseserklæring.

Du kan på TestaViva både lave testamente og begunstigelseserklæring helt gratis. Så gå ind på testaviva.dk og få styr på hvem som skal have arven, pensionen og evt. livsforsikringen.

Fremtidsfuldmagter

Hvem skal tage de vigtige beslutninger, hvis du ikke selv kan. Det kan virke naturligt, at ens ægtefælle skal kunne træffe beslutninger på ens vegne, hvis du bliver dement eller kommer ud for en ulykke, der medfører hjerneskade, men det er ikke tilfældet i Danmark.

Det kommer som en overraskelse for mange, men realiteten er, at din ægtefælle ikke kan agere på dine vegne, og du vil eksempelvis kunne risikere at blive låst i jeres fælles bolig, som ikke kan sælges uden begge jeres underskrifter.

En fremtidsfuldmagt kan løse dette problem. En fremtidsfuldmagt er kort sagt en fuldmagt, som gives til en eller flere personer, du selv vælger til at varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Fuldmagten bliver tinglyst i Fremtidsfuldmagtsregisteret og påtegnes af en notar.

Det er ikke kun relevant for ægtefæller, men alle danskere at tage stilling til, hvem der skal agere på ens vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. Har du ikke taget stilling, vil Statsforvaltningen og ikke din ægtefælle/familie skulle varetage dine interesser med de komplikationer og den behandlingstid det vil medføre.

Artiklen er skrevet i samarbejde med testaviva.dk, der er en online platform, hvor du kan holde styr på testamente, aftaler og værdier. Du kan bl.a. gratis oprette testamenter og ægtepagt, som er juridisk gældende.

Hvis du har brug for ekspert hjælp til at oprette dine juridiske dokumenter, så kan du også mod en mindre betaling få dette hos TestaViva’s dygtige jurister.

Få vores gratis e-bog + nyheder om bryllup