Alt om kirkebryllup

Tillykke med jeres kommende giftermål. Inden I kan blive viet, skal I udfylde en ægteskabserklæring. I skal ansøge om at blive gift på borger.dk, hvor I skal udfylde en digital ægteskabserklæring. Når ægteskabserklæringen er udfyldt, vil kommunen undersøge, om alle betingelser for et ægteskab er opfyldt.

Hvis det er tilfældet, så udstedes der en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden. Bemærk at hvis I skal giftes på kommunen – altså på rådhuset eller andet sted med en borgerlig ceremoni bistået af kommunen, så bliver der ikke udleveret en prøvelsesattest.

Men for dig der skal giftes i kirke eller i andet trossamfund, så får I en prøvelsesattest, som er gyldig i 4 måneder.

Annonce ♥

For at I overhovedet kan blive viet i en kirke, er det nødvendigt, at mindst en er medlem af folkekirken. Der kan ske undtagelser, men præsten har ikke pligt til at vie jer, så I risikerer at komme bagest i køen.

Valg af kirke

I skal som hovedregel både vælge en kirke og en præst, der er tilknyttet det sogn, hvor I er bosiddende. Der findes en rigtig god oversigt over alle danske kirker, hvor I kan læse mere om den enkelte kirke, se billeder m.m.

Hvis I ønsker en anden kirke udenfor sognet, kan dette alligevel ofte lade sig gøre, hvis en af jer er døbt eller konfirmeret i kirken, eller hvis nogle af jeres familiemedlemmer er aktive inden for den pågældende kirke. Hvis I ønsker at “medbringe” en anden præst udenfor sognet, kan dette lade sig gøre, hvis denne præst kan få lov at låne kirken den pågældende dag.

Tidspunktet for vielsen kan variere. I kan vælge et formiddagsbryllup, som typisk vil være kl. 11, eller I kan vælge at blive viet om eftermiddagen, normalt mellem kl. 14 og 15.

Når I har truffet jeres valg af dato, kirke og præst, skal I til en samtale med præsten, så denne kan lære jer at kende og få stof til sin bryllupstale. I vil også blive indviet i, hvordan hele højtideligheden kommer til at foregå.

Hvis I har specielle ønsker til musikstykker eller overvejer at få en solist ud i kirken og synge, så spørg altid præsten til råds. Det er nemlig ikke altid, at sådanne ønsker kan efterkommes. Ligeledes gælder fx fotografering og videooptagelse.

Det er ikke altid, at videooptagelse er tilladt, og nogle præster foretrækker, at der udpeges én enkelt person, der tager billeder under ceremonien. Så sørg for at disse ting er afstemt inden bryllupsdagen, så I undgår komplikationer på selve dagen.

Annonce ♥

Ankomst og indgang i kirken

Brudgommen ankommer i god tid sammen med sin forlover. De sætter sig oppe ved alteret i højre side, gommen tættest ved alteret. Gæsterne forventes at ankomme senest et kvarter før højtideligheden begynder, hvor de hurtigt indtager deres pladser.

Brudens mor ankommer som en af de sidste, og hun ledsages til sin plads af en mandlig gæst, som regel et familiemedlem. Bruden skal sammen med sin far ankomme som den sidste til kirken. Hvis brudens far ikke kan være tilstede denne dag, vil det som regel være en bror eller et andet mandligt familiemedlem, der fører hende op ad kirkegulvet.

Læs også hvem sidder hvor – i kirken i vores bryllupsforum

Når dørene slås op, begynder orglet at spille, de fleste vælger Bryllupsmarchen som åbningsmusik. Alle rejser sig med front mod de to, som nu er på vej ind i kirken. Normalt er det sådan, at bruden går til venstre for ham, der fører hende op, hendes højre arm er stukket ind under hans venstre arm, og hendes hånd hviler på hans underarm.

Hvis der er brudepiger eller -svende, vil disse gå bagefter. Når bruden når op til alteret, må gommen gerne tage imod hende, kysse hende på kinden og hjælpe hende på plads. Bruden og hendes ledsager sætter sig i venstre side, bruden nærmest alteret. Herefter sætter alle gæsterne sig ned igen.

Annonce ♥

Vielsesritual

Så snart bruden har sat sig ned synges den første salme. Når sidste vers er sunget færdigt, tager brudeparret plads foran alteret, bruden til venstre for gommen. Brudepigen retter om nødvendigt på brudens slæb, hvis der ikke er en brudepige, vil det være en kvindelig slægtning til bruden, der gør det.

Herefter beder præsten evt. en bøn sammen med parret og de andre tilstedeværende. Så holder præsten en kort tale, som tager sit udgangspunkt i et skriftsted fra enten det Nye eller Gamle Testamente.

Talen vil ofte have et personligt præg også, idet præsten vil komme ind på nogle af de emner, som brudeparret tidligere har fortalt under den indledende samtale med præsten. Det kan være små anekdoter fra deres liv sammen.

Nu begynder selve vielsesritualet, hvor præsten først tilspørger gommen så bruden. I skal skiftevis give hinanden tilsagn om, at I vil have hinanden til hhv. ægtehustru og -mand, at I vil elske og ære hinanden og leve sammen indtil døden skiller jer ad.

Hvis I herefter ønsker at udveksle ringe, skal I aftale det med præsten på forhånd. At give hinanden ringe på, er nemlig ikke en del af vielsesritualet, og i princippet kan I selv vælge, hvornår i forløbet I ønsker at gøre det. Langt de fleste vælger dog at udveksle ringe umiddelbart efter tilspørgelserne.

Annonce ♥

I er nu nået til det tidspunkt, hvor præsten erklærer jer for rette ægtefolk, både for gud og for mennesker. Derefter knæler I begge foran præsten, der med en hånd på jeres hoveder velsigner jer og fremsiger Fader Vor.

Præsten afslutter vielsesritualet med af sige: “Fred være med jer. Amen”.

Derefter rejser I jer og sætter jer sammen til venstre for alteret, gommen tættest ved alteret. Personen der førte bruden op har nemlig i mellemtiden skiftet plads og sidder nu sammen med gommens forlover i højre side.

Så synges den sidste salme, her er det meget brugt at vælge Grundtvig’s “Det er så yndigt at følges ad”. Når de sidste toner ebber ud, får I overrakt jeres vielsesattest. Og så er hele vielsesritualet, som sjældent tager mere end en halv time, overstået.

Afslutning

Til tonerne af fx Bryllupsmarchen (må gerne bruges igen selvom den blev spillet da bruden trådte ind i kirken), går I arm i arm ned gennem kirken, bruden går til højre for gommen. Eventuelle brudepiger eller -svende følger efter, alle andre bliver stående på deres pladser, indtil I er nået til våbenhuset.

Og derefter følger gæsterne efter det princip, at rækkerne tømmes efterhånden oppefra – dvs. dem der har siddet på de forreste rækker går ud før dem, der har siddet længere tilbage i kirken.

Udenfor kirken kaster gæsterne rundhåndet ris efter jer (hvis kirken tillader riskastning), og der bliver garanteret også taget en del billeder af jer, inden I stikker af til fotografen eller bare en køretur i det transportmiddel, I nu har valgt til dagen.

Annonce ♥

Godt alternativ til kirkebryllup

En hel del brudepar vælger automatisk kirkebryllup, selvom de ikke er kristne. Fordi de ønsker at vielsen skal foregå ved en højtidelig ceremoni, og det ønske bliver ikke indfriet ved et rådhusbryllup.

Til dem er der faktisk et rigtig godt alternativ, og det hedder LivsCeremonier. Hos LivsCeremonier kan I få en ceremonileder, der ikke er præst, ud og give jer et alternativt bryllup, lige dér hvor I ønsker det. I mødes et par gange med ceremonilederen forinden og snakker om, hvad jeres ønsker og tanker er.

Så I kommer selv til at have en meget stor indflydelse på selve ceremonien og dens indhold, hvilket gør det meget personligt og nærværende. Bemærk at en sådan ceremoni ikke er juridisk gældende, dvs. I skal enten have en borgmester eller byrådsmedlem med til selve ceremonien, eller også skal I et smut forbi rådhuset og få formalia på plads.

Uanset hvilken type vielse I ender op med, så ønsker vi jer rigtig god fornøjelse med jeres bryllup.

FAQ

 • Koster det noget at blive gift i kirken?

  Nej det er gratis at blive viet i kirken.

 • Hvem kan blive viet i kirken?

  En af jer skal være medlem af folkekirken. Det er sket, at præster laver undtagelser fra denne regel, men det er ikke noget I skal satse på.

 • Kan man frit vælge en kirke?

  Som hovedregel bliver man viet i den kirken, som hører til jeres sogn. Men det kan lade sig gøre at vælge en anden kirke, hvis I fx har en tilknytning til en anden kirke. Måske er I døbt eller konfirmerede i en anden kirke og i sådanne tilfælde kan præster godt tillade vielser på tværs af sogne.

 • Er det kun kirkebryllupper som er juridisk gyldige?

  Nej, I kan også blive viet på Rådhuset i kommunen det er ligeså juridisk gyldigt som et kirkebryllup.

Få vores gratis e-bog + nyheder om bryllup