Toastmaster

Rollen som toastmaster en sjov opgave for den rette person. Der ligger dog et stort ansvar på den udvalgtes skuldre. Det er nemlig toastmasteren, som skal styre hele aftenen lige fra værten har budt velkommen og til bordet forlades igen.

Toastmaster til bryllup

Til de fleste bryllupper udpeger brudeparret en toastmatser, som skal styre slagets gang under middagen. Og hvorfor er det så lige, at det er vigtigt at udpege en dygtig bryllupstoastmaster? Det er det, fordi ellers er der ingen der ved, hvornår hvem skal holde tale eller præsentere sange og andre indslag. Og middagen kunne godt gå hen og blive forstyrret i en sådan grad, at det vil ødelægge noget af aftenen.

Læs også: Her finder du ALT til brylluppet – se listen med alle de bedste bryllupsbutikker i Danmark

Annonce ♥

Så en toastmaster er en vigtig brik under middagen, taler og indslag skal helst koordineres med køkkenet, så de ikke kommer ind med hovedretten netop som brudgommen er gået i gang med sin tale.

Det er også toastmasterens ansvar at fordele taler og indslag jævnt over hele middagen, så man ikke lige pludselig skal have 3 taler i træk under desserten fordi ellers når de ikke at blive holdt. Det skal være en glidende overgang fra middag til indslag til middag hele aftenen.

Så det er ikke en helt let opgave, at være toastmaster, men for den rigtige person er det en super sjov opgave, og den rigtige toastmaster kan også være med til at løfte stemningen generelt ved at være lidt munter i sin præsentation af de folk, der skal tale eller afvikle andre indslag.

Sådan vælger brudeparret rette toastmaster

Så derfor bør I som brudepar ikke udpege en person til toastmaster, blot fordi det forventes af andre, at I vælger ham eller hende. I skal vælge den toastmaster, som I mener vil være i stand til bedst muligt at løfte opgaven og det ansvar, som følger med.

Det er vigtigt, at I vælger en person, der har gode tale evner, udstråling og stor gennemslagskraft. Når I mener at have fundet den rette, så vær sikker på, at personen virkelig har det godt med at få denne opgave.

Toastmasteren skal ha’ fingeren på festens puls

Det har stor betydning for festen, at du som toastmaster har fingeren på festens puls og er i stand til at fornemme, hvornår det helt rette tidspunkt er til at præsentere næste indslag. En god toastmaster er også altid vel forberedt.

En af de ting, som kan være dig en meget stor hjælp er, hvis du på forhånd kan få kendskab til de fleste af indslagene. Kontakt derfor forud for festen familien og de gæster, som kunne tænkes at have noget på programmet.

Det vil som regel være brudeparrets nærmeste familie og venner, der står for hovedparten af indslagene. Dette giver dig en mulighed for at planlægge forløbet bedre, frem for at du skal lave en hurtig løsning midt under forretten.

Det er vigtigt, at du allerede fra festens begyndelse har en klar fornemmelse af hvor mange indslag, der kan forventes. For det er ikke uden betydning for din tidsplan. I skal være færdige med middagen inden midnat, da brudevalsen i følge de gamle bryllupstraditioner skal danses inden kl. 24.

Alle der fra starten har meldt ud, at de har noget på hjertet, skal have lov at komme til orde.

Annonce ♥

Koordinering af taler og sange

Jobbet som toastmaster indebærer som tidligere nævnt også ansvaret for koordinering med køkkenet og serverings personalet. Du skal derfor aflevere en liste til køkkenet over alle indslagene, hvorpå du har angivet hvornår i middagsforløbet, taler og indslag ønskes præsenteret.

En god toastmaster respekterer køkkenets interesser, så maden ikke bliver kold eller stegen får for meget.

Du kan downloade en liste her (Word doc) Toastmaster – listen over taler og indslag og du kan efterfølgende redigere toastmasterlisten, så den passer til jeres bryllupsfest.

Du bør ikke præsentere et indslag umiddelbart efter, at der er serveret mad. Gør du det, har talen eller sangen ikke gæsternes fulde opmærksomhed.

Talerækkefølgen til et bryllup

Inden forretten er taget af bordet, er der tradition for, at brudens far som den første holder sin tale.
Dernæst følger brudgommen.

Under resten af middagen, er talerækkefølgen således: Forlover, brudgommens far og så bruden, hvis hun ønsker ordet. Hvis der herefter er flere, der ønsker ordet, er det normalt, at familien får ordet før vennekredsen.

Det samme gælder for sangene, jo tættere forfatteren er forbundet med brudeparret, jo tidligere i forløbet skal de præsenteres.

Ligegyldigt hvor mange indslag der kommer til brylluppet, skal du sørge for, at de bliver jævnt fordelt under middagen, så der ikke opstår hverken flaskehalse, døde perioder eller lange perioder uden mad.

Du kan sagtens planlægge flere indslag imellem hver ret fx. brudens far inden forretten, brudgommen og forlover imellem forret og hovedret + en sang

Brudgommens far eller mor sidst under hovedretten + en sang. Evt. bruden og vennerne og familie imellem hovedret og dessert + en sang eller to.

Toastmasteren holder tale som den sidste. Det kan gøres fx når bordet skal forlades i forbindelse med kaffebord i et andet lokale eller i forbindelse med, at der skal danses brudevals.

Annonce ♥

At præsentere et indslag til et bryllup

Det er ikke “pænt” at præsentere et indslag, hvis en fra den nærmeste familie har forladt bordet for en stund. Vent til vedkommende er tilbage på sin plads. Du skal også være forberedt på, at der måske kommer et par gæster i løbet af aftenen, der gerne vil have lov at sige et par ord, selvom de ikke har stået på din liste fra starten.

Det er dit job at vurdere, om der er tid til det. Du skal selvfølgelig tage med i din betragtning, om der her er tale om et nærtstående familiemedlem. I givet fald bør du forsøge at klemme vedkommende ind, ellers er du i din gode ret til at afvise vedkommende, hvis det ikke er muligt af hensyn til tidsplanen.

Du er også i din fulde ret til at afvise “den fulde”. Personen der sidst på aftenen er blevet fuld og følelsesladet og nu pludselig vil holde en tale. Afvis ham eller hende. Der er nemlig ingen der gider at høre en snøvlet fulderik holde tale, slet ikke brudeparret.

Når der ikke er flere indslag, og det passer som regel med, at det er tid til brudevalsen, rejser du dig op og runder middagen af. Du kan dels kort resumere aftenens taler og sange, og du kan også vælge at holde din egen tale for brudeparret.

Det er en god idé for toastmasteren, at have en larmende klokke med som hjælp, når der skal skabes ro ved indslag, taler eller sange.

God fornøjelse med rollen som toastmaster.

Få vores gratis e-bog + nyheder om bryllup